Shrimp

IQF Raw – 16-20 per lb. – P+D – 5 2lb. Bags per Box

Shrimp

Shell On – 31-40/lb – 10 2lb bags

Shrimp

Shell On – 16-20 per lb. – 10 2lb. Bags per Box

Shrimp

Cooked – Tail On – 26-30 per lb. – 5 2lb. Bags per Box

Shrimp

Cooked – Tail-on – 16-20 per lb. – 5 2lb. Bags per Box

Shrimp

21-25 per lb. – Breaded – Mrs Friday

Shrimp

16-20 per lb. – Breaded – Mrs Friday’s

Cat Fish

Filets – 9-12 oz – 15 lb. Box

Cat Fish

Whole – 40 pieces per box – 30 lb box